Nghiên cứu tình hình phát sinh, gây hại và biện pháp hoá học phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ (cnaphalocrocis medinalis guenee) hại lúa tại vĩnh bảo, hải phòng vụ mùa 2009

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu