Nghiên cứu tích hợp bài toán nhận dạng vân tay với ứng dụng thẻ thông minh

  • Số trang: 153 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 12 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu