Nghiên cứu thực hiện phản ứng n-aryl hóa trong chất lỏng ion họ imidazolium

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu