Nghiên cứu thực hiện phản ứng n-aryl hóa trong chất lỏng ion họ imidazolium (2)

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 24 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu