Nghiên cứu thu nhận enzyme α-amylase từ trực khuẩn bacillus subtilis

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 14 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15927 tài liệu