Nghiên cứu thu nhận chế phẩm amylase từ bacillus amyloliquefaciens t9

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15205 tài liệu