Nghiên cứu thử nghiệm quy trình sản xuất sản phẩm rong nho biển sấy khô bằng phương pháp sấy bức xạ hồng ngoại kết hợp sấy lạnh

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 10 |
  • Lượt tải: 1
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu