Nghiên cứu, thiết kế và mô hình hóa một mạng trên chip (NOC Network-On-Chip) với cấu trúc liên kết 2D-MESH

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 13 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu