Nghiên cứu thiết chế tạo hệ thống phát hiện ngã ở người cao tuổi ứng dụng cảm biến gia tốc và truyền tin không dây

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 218 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu