Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng bảo vệ gan của cây Khúng khéng (Hovenia dulcis Thumb.) ở Cao Bằng trên mô hình gây tổn thương gan chuột nhắt trắng bằng paracetamol

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu