Nghiên cứu tạo một số chế phẩm sinh học từ chitosan tách chiết từ vỏ tôm bằng phương pháp thuỷ phân enzyme

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu