Nghiên cứu tạo màng bao thực phẩm từ chitosan và gelatin, ứng dụng bao gói chả cá chuồn

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 207 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu