Nghiên cứu sự tạo phức của Co(II) với 4- (2- pyridylazo) - Rezoxin (Par) bằng phương pháp trắc quang

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu