Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh spot-5 trong phân loại các trạng thái rừng tỉnh bắc kạn

  • Số trang: 211 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25498 tài liệu