Nghiên cứu sử dụng Alginat trong chế tạo cốm probiotic chứa Lactobacillus acidophilus

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu