Nghiên cứu sinh trưởng và năng suất cây gừng (zingiber officinale(willd.) roscoe) tại xã côn minh huyện na rì, tỉnh bắc kạn

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 3
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu