Nghiên cứu quy trình sản xuất giấm từ vi sinh vật và ứng dụng phương pháp lên men liên tục

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 138 |
  • Lượt tải: 1
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu