Nghiên cứu quy trình sản xuất γ-aminobutyric axit (gaba) từ dịch cám gạo bằng lactobacillus

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 834 |
  • Lượt tải: 10
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu