Nghiên cứu quá trình thủy phân axít hexenuronic trong bột giấy và ứng dụng của nó trong quá trình tẩy trắng bột giấy sunphát bằng phương pháp ecf

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 139 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu