Nghiên cứu quá trình tạo màng bc từ chủng gluconacetobacter ứng dụng làm bao bì bảo quản thực phẩm và thay thế túi nilông

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 3
tailieuonline

Đã đăng 25394 tài liệu