Nghiên cứu quá trình lên men axit xitric từ bả dứa trên môi trường bán rắn sử dụng aspergillus niger

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15187 tài liệu