Nghiên cứu phương pháp mới tổng hợp mafenid acetat qua trung gian N-(p-Nitrobenzyl)acetatmid

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15930 tài liệu