Nghiên cứu phản ứng giảm cấp cao su latex tự nhiên bằng hệ phenilhidrazin-fecl2 và một số phản ứng biến tính cao su giảm cấp

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15205 tài liệu