Nghiên cứu phân rã Gamma nối tầng của hạt nhân 170Yb ra 158Gd

  • Số trang: 117 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26969 tài liệu