Nghiên cứu nuôi trồng thử nghiệm hai loài nấm linh chi thuộc chi ganoderma karst phát hiện ở vườn quốc gia cát tiên là ganoderma neo-japonicum và ganoderma sp.

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu