Nghiên cứu nhân giống in vitro một số dòng lan huệ (hippeastrum equestre)

  • Số trang: 109 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu