Nghiên cứu nghiệm soliton của các phương trình trường chuẩn yang-mills

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 11 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3304 tài liệu