Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp actinomycin D của Streptomyces

  • Số trang: 115 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 4
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu