Nghiên cứu một số tính chất của nấm men phân lập từ hạt Kerfir

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 19 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15927 tài liệu