Nghiên cứu một số tính chất của biến ngẫu nhiên và hàm phân phối xác suất

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu