Nghiên cứu một số phương trình nhiệt phi tuyến trong không gian sobolev có trọng

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu