Nghiên cứu môi trường tái sinh của một số giống ngô (zea mays l.) phục vụ chuyển gen

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu