Nghiên cứu mối quan hệ di truyền của một số giống ngô (zea mays l.) bằng chỉ thị rapd

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu