Nghiên cứu mô hình mapreduce và nền tảng hadoop, ứng dụng xây dựng hệ thống tìm kiếm tài liệu văn bản tiếng việt

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 169 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu