Nghiên cứu lên men sinh tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 19 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu