Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị tiên lượng của một số cytokin tnf-α, il-6, il-10 trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng

  • Số trang: 150 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 18 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu