Nghiên cứu kỹ thuật support vector machine và ứng dụng nhận dạng biển báo giao thông

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15209 tài liệu