Nghiên cứu kỹ thuật nhận dạng bàn tay người

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 495 |
  • Lượt tải: 5
hoangdieu

Đã đăng 252 tài liệu