Nghiên cứu kích thước tối ưu và hợp lý ống nâng cho các giếng gaslift ở mỏ bạch hổ (tt)

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25454 tài liệu