Nghiên cứu kích thước tối ưu và hợp lý ống nâng cho các giếng gaslift ở mở bạch hổ

  • Số trang: 131 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 19 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25394 tài liệu