Nghiên cứu khe năng lượng của trạng thái siêu dẫn bằng lí thuyết nhiễu loạn mới

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 117 |
  • Lượt tải: 1
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu