Nghiên cứu khả năng ức chế quá trình sinh amoni và hydrosunfua trong môi trường yếm khí bằng một số khoáng chất tự nhiên

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu