Nghiên cứu khả năng tạo Bacteiocin của vi khuẩn Lactobacillus acidphilus

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu