Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của vi khuẩn lactic

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 24 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu