Nghiên cứu khả năng sinh kháng sinh của chủng aspergillus sp. phân lập từ rừng ngập mặn cần giờ

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 21 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu