Nghiên cứu khả năng sinh aspergillus niger pectinmethylesterase trên cơ chất bã táo

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 131 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23875 tài liệu