Nghiên cứu khả năng cấy ghép Ethyl Acrylate và Methyl Methacrylate lên sợi Keratin tách chiết từ lông gà Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25417 tài liệu