Nghiên cứu khả năng bảo quản cà chua của chitosan hòa tan trong các dung môi khác nhau

  • Số trang: 107 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu