Nghiên cứu hiện tượng xâm thực bao quanh chân vịt tàu thủy luận án tiến sĩ kỹ thuật

  • Số trang: 141 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 124 |
  • Lượt tải: 2
hoanggiang80

Đã đăng 23875 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2015

Mô tả:

Nghiên cứu hiện tượng xâm thực bao quanh chân vịt tàu thủy_ Luận án tiến sĩ kỹ thuật