Nghiên cứu hệ thống nhận dạng mặt người dựa trên mô hình morph 3d

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15205 tài liệu